Duurzame energie blog

Duurzame energie blog

Zonne-energie voor bedrijven

by Naomi Jordan

Zonne energie voor bedrijven

We trachten tegenwoordig allemaal zo min mogelijk energie te verbruiken. Dat doet men natuurlijk niet zonder een bepaalde reden. Energie is duur en wordt steeds maar weer duurder. Dat komt, omdat fossiele brandstoffen op raken en men steeds meer moeite moet doen om deze te bemachtigen. Daarom willen ook directieleden van bedrijven bezuinigen op het verbruik van elektrische energie. Zij zullen op de eerste plaats het bedrijfspand isoleren. Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van isolatie bij daken, vloeren, ramen en muren. Wanneer dat allemaal geregeld is, kunnenze verder kijken wat er nog mogelijk is. Dan komt het zelf opwekken van de energie - bijv. met behulp van De Solar Store - aan de orde.

Opwekken van energie

Tegenwoordig worden er veel windmolenparken gebouwd die voor de opwekking van elektriciteit zorgen. Deze energie wordt vooral gebruikt voor woonhuizen.

De zonne-energie voor bedrijven

Zonne-energie wordt steeds meer toegepast. De zonne-energie voor bedrijven die men zelf opwekt is een goede manier om kosten te besparen voor het verbruik van de energie. Veel bedrijfspanden hebben grote daken. De oppervlakte kan gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is mogelijk om vooraf te laten uitrekenen hoeveel zonnepanelen je ongeveer nodig zal hebben om zelfvoorzienend te zijn. In een bedrijf wordt veel elektrische energie afgenomen. Wanneer je alleen maar aan de kantoorpanden denkt waar de hele dag de verlichting brandt en ook de computers aanstaan. Hier wordt dus veel energie verbruikt. Wanneer ervoor gezorgd kan worden dat de opgewekte energie voldoende is om de kantoorpanden te voorzien van de elektrische energie is er al veel gewonnen.

Te veel aan gewonnen energie

De mogelijkheid is aanwezig dat er momenten zijn dat je meer energie zal opwekken dan je zelf verbruikt. Het opwekken van elektrische energie gaat ook in het weekend gewoon door terwijl er dan niets wordt verbruikt. De energie die er te veel wordt opgewekt zal aan het net worden terug geleverd. Dat kun je zien bij de elektriciteitsmeter. Wanneer je een enkele meter hebt zal hij bij een overschot aan elektrische energie achteruit draaien. Er zijn ook slimme meters. Deze hebben twee tellers. Een teller is voor het verbruik en de andere voor de teruggeleverde energie aan het net. Op de jaarafrekening kun je dan precies zien wat je verbruikt hebt en wat je aan het net hebt teruggeleverd. De verbruikskosten van de energie zal daardoor lager uitvallen. Het opwekken van elektrische energie wordt ook veel toegepast bij boerderijen en bij woonhuizen. Bij boerderijen worden de daken vaak vol gelegd met zonnepanelen zodat ze zelfvoorzienend zijn. Het is een gemakkelijke manier om te bezuinigen. Dat geldt natuurlijk ook voor woningen. Hier worden tegenwoordig ook vaak op de daken zonnepanelen geplaatst.


Delen  

Over ons

Duurzame energie blog

Hallo iedereen, mijn naam is Talal. Ik ben een 22 jarige student en studeer binnenkort af als industrieel ingenieur in de bouwkunde. Al sinds de lagere school ben ik enorm gefascineerd door bouwen en verbouwen. Doorheen mijn jeugdjaren heb ik hiermee al enige kennismaking gehad bij het bouwen van mijn beide kamers en bij de verbouwingen bij mij thuis. Stelselmatig ben ik mij gaan verdiepen in allerlei zaken die met het (ver)bouwen gepaard gaan. En dan vooral in de zaken die tegenwoordig meer en meer aan belang winnen zoals duurzame energie. Gezien de eindigheid van bepaalde energiebronnen is het van belang te kiezen voor duurzame energie. Ontdek de laatste nieuwtjes hieromtrent op mijn blog. Veel leesplezier!

Recente artikelen

Archief